Smūgiuok, ridenk, laimėk !
(PROJEKTAS PASIBAIGĘS)

Projektas ”SMŪGIUOK, RIDENK, LAIMĖK !” bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šio projekto tikslas populiarinti golfą Lietuvoje. Projektu laikotarpiu bus organizuojamos Žiemos bei Vasaros turo varžybos, kuriose jėgas gali išbandyti visi norintys.

Kviečiame visus dalyvauti “Smūgiuok, ridenk, laimėk !” varžybose.

1. Varžybos „SMŪGIUOK, RIDENK, LAIMĖK !” skirtos populiarinti golfo žaidimą bei skatinti nuolatinį
esamų bei būsimų golfo žaidėjų tobulėjimą bei fizinį jų aktyvumą, todėl kviečiami dalyvauti visi
norintys.
2. Dalyvavimas varžybose yra nemokamas. Dalyvauti gali tiek esami golfo žaidėjai, tiek norintys
susipažinti bei išbandyti šią sporto šaką.
3. Kiekvienas varžybų Dalyvis turi teisę sudalyvauti trijose rungtyse: ridenimo, trumpojo bei tolimojo
smūgio. Kiekvienoje rungtyje Dalyvis turi atlikti po 3 smūgius. Kiekvieno atlikto smūgio rezultatas
bus įvertintas taškais pagal atitinkamos rungties Taškų lentelę, o galutinis rezultatas apims visų 9
smūgių taškų sumą. Etapo metu daugiausiai taškų iš visų 9 smūgių surinkęs dalyvis bus skelbiamas
etapo nugalėtoju savo grupėje.
4. Kiekvieno etapo metu bus skelbiami ir apdovanojami visų grupių prizininkai (pirmos trys vietos).
Esant lygiai suminiai taškų sumai, nugalėtojas skelbiamas tas, kuris surinko didesnę taškų sumą
Ridenimo rugtyje (esant lygiam skaičiui, toliau vertinama Trumpo smūgio taškų suma, o galiausiai
Tolimo smūgio taškų suma). Prireikus vėliau vertinama kas surinko daugiau taškų iš 10 m. Ridenimo
(vėliau iš 5 m. Bei 2 m.).
5. Dalyvis vieno etapo metu turi teisę atlikti tik vieną įskaitinį bandymą (po 3 smūgius visose trijose
rungtyse), kurio rezultatas fiksuojamas ir suvedamas į rezultatų lentelę.
6. Dalyvis turi teisę pasigerinti savo rezultatą kitų varžybų etapų metu.
7. Galutinėje rezultatų lentelėje bus fiksuojamas geriausias Dalyvio pasiekatas rezultatas viename iš
etapų.
8. Visi dalyviai bus suskirstyti į grupes pagal amžių bei HCP ir varžysis šiose grupėse. Kiekvieno etapo
metu bus apdovanojami kiekvienos grupės po tris daugiausiai taškų surinkusius dalyvius. Jei grupėje
dalyvaus mažiau kaip 5 dalyviai, tai grupės gali būti apjungiamos.

Dalyvių grupės

9. Žaidėjo lazdos ir golfo kamuoliukai turi atitikti galiojančiose Golfo taisyklėse numatytus
reikalavimus.
10. Dalyvis, sutikdamas dalyvauti varžybose, sutinka kad Kauno jaunimo golfo klubas “Svingas” tvarkys
Jūsų pateiktus duomenis projekto administravimo, įgyvendinimo tikslu. Teikdami asmens
duomenis, Jūs esate informuoti, apie:
– tai, jog Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijai ar jos įgaliotai institucijai projekto priežiūros tikslu;
– tai, jog Jūs galite būti filmuojamas / fotografuojamas. Varžybų organizatorius šiuos įrašus ir
nuotraukas įsipareigoja naudoti tik „SMŪGIOUK, RIDENK, LAIMĖK !“ varžybų viešinimui ir jų
žinomumui didinti.
– tai, jog Jūsų asmens duomenis organizacija valdys ne ilgiau nei 2 metus.
– tai, jog turite teisę raštu (el. paštu info@svingas.lt) kreipiantis į Kauno jaunimo golfo klubas
“Svingas” prašyti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis
ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę
į asmens duomenų perkeliamumą;
– tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu
tikslu;

RIDENIMO RUNGTIS

1. Kiekvienas dalyvis turi atlikti po vieną ridenimą iš 2 m., 5 m. ir 10 m. atstumų (nuo pažymėtos
vietos). Rezultatas skaičiuojamas, matuojant numušto kamuoliuko likusį atstumą iki duobutės
vidurio. Jei kamuoliukas sustoja ant nubrėžtos linijos, imamas mažesnis atstumas (daugiau taškų).
2. Ridenimo metu pasiektas rezultatas perskaičiuojamas į taškus:TRUMPO SMŪGIO RUNGTIS

1. Trumpas smūgis atliekamas 10-20 m. atstumu nuo vėliavėlės. Kiekvienas dalyvis atlieka 3 smūgius
iš tos pačios pažymėtos vietos, stengdamasis įmušti kamuoliuką į duobutę. Rezultatas
skaičiuojamas, matuojant numušto kamuoliuko likusį atstumą iki duobutės vidurio. Jei kamuoliukas
sustoja ant linijos, imamas mažesnis atstumas (daugiau taškų).
2. Trumpo smūgio atlikimui neleidžiama naudoti ridenimo lazdos;
3. Trumpo smūgio metu pasiektas rezultatas perskaičiuojamas į taškus:1. Tolimą smūgį galima atlikti bet kuria golfo lazda;
2. Dalyvio Tolimo smūgio metu numuštas atstumas nustatomas naudojant golfo simuliatoriaus
parodymus. Simuliatoriui neužfiksavus smūgio duomenų, dalyvis turi teisę smūgį pakartoti.
3. Dalyvis atlieka 3 smūgius ir kiekvieno smūgio metu numuštas atstumas metrais
perskaičiuojamas į taškus pagal žemiau pateiktą lentelę. Sumuojasi visų 3 smūgių taškų suma.VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS

Varžybas „SMŪGIUOK, RIDENK, LAIMĖK !” sudarys 4 etapai. Kiekvieno etapo varžybų vieta ir
laikas bus skelbiamas varžybų Facebook paskyroje: Smugiuok, ridenk, laimėk. Čia taip pat bus skelbiami visų
grupių nugalėtojai bei visa kita aktuali informacija.

Projektas SMŪGIUOK, RIDENK, LAIMĖK !” bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį
administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo
agentūra

Deja, dėl karantino Žiemos turas 2020 nebus vykdomas.

Vasaros 2021 turas startavo 2021 m. liepos 9 d. ir 11 d. Vilkės golfo klube, o vėliau aplankysime Sostinių golfo klubą, Europos centro golfo klubą bei dar grįšime ir į Vilkės golfo klubą. Sekite mūsų Facebook paskyrą Smūgiuok, ridenk, laimėk | Facebook kur rasite visą naujausią ir aktualiausią informaciją. 

 

Sportuoti sveika ir smagu (PROJEKTAS PASIBAIGĘS)

Kviečiame visus norinčius atvykti į atvirų durų dienas (jos organizuojamos kiekvieną savaitgalį) klube ir susipažinti su golfo žaidimu, sudalyvauti linksmose mini golfo varžybose su golfo simuliatoriumi.

Dalyvavimas visiems yra nemokamas. Išankstinė registracija tel. 868660573

Projektas “Sportuoti sveika ir smagu”  bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“

Golfo ambasadoriai (Projektas pasibaigęs)

Projektas “Golfo ambasadoriai” bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Projekto metu klubo treneriai gilino žinias Titleist Performance Institute ir vėliau naujausias golfo treniruočių žiniomis pasidalino su seminaro metu. Tam klubas suorganizavo seminarus, kuriuose sudalyvavo virš 40 trenerių bei fizinio lavinimo mokytojų. Jie buvo pravesti 2023 m. birželio mėnesį Europos centro ir Vilkės golfo aikštynuose.   

Tobulėk

Projekto “Tobulėk” tikslas – suorganizuoti azartiškų golfo varžybų turą, kuriose galėtų varžytis šeimos, pradedantieji golfo žaidėjai, siekiant skatinti jų fizinį aktyvumą bei ugdyti reguliaraus sportavimo įgūdžius. Šiuo projektu klubas sieks pritraukti 160 unikalių dalyvių tiek į fizines veiklas, tiek į golfo bendruomenes. Projektas bus vykdomas 25 mėnesius. 

Projektas “Tobulėk” bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.